Zemědělská
prvovýroba
na Vysočině

rostinná a živočišná
výroba s produkční činností
i pro údržbu krajiny

Výrobna
masa a uzeniny

uzená masa, klobásy,
salámy, řeznické pochoutky...

Pneuservis,
autobaterie,
prodej nafty

Pneuservis, prodej autobaterií
a náhradních dílů, prodej nafty

Bioplynová
stanice,
výroba pelet

Vyrábíme ekologická paliva
z obnovitelných zdrojů

Zemědělská a.s. Krucemburk akciová společnost se nachází na rozhraní Českomoravské vrchoviny a Železných hor, kde obhospodařuje 3 921 ha zemědělské půdy. Z části vlastní, ale většinou pronajaté pozemky jsou roztroušeny v 26 katastrech na rozhraní okresů Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Chrudim v nadmořské výšce kolem 600 metrů.

Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost využívá půdu k podnikání v zemědělské prvovýrobě v souladu se zásadami zemědělské politiky státu a také EU. Musí také plnit mimoprodukční funkce, z nichž nejdůležitější je údržba krajiny a ochrana vod.

Akciová společnost byla založena právnickými osobami v roce 1995, tj. v období, kdy již bylo naprosto zřejmé, že většina vlastníků půdy nezvolí jako formu využití svého majetku hospodaření na rodinné farmě. Založení a.s. uchovalo ucelenost, funkčnost a tím hodnotu majetku zejména v oblasti Krucemburku, Ždírce nad Doubravou a Vojnova Městce.

Výrobní zaměření je mimo přírodních a půdních podmínek ovlivněno zahrnutím většiny půdy do CHKO, a to Žďárské vrchy a Železné hory.

Nosným odvětvím Zemědělské a.s. Krucemburk je především živočišná a rostlinná výroba. Mimo zemědělské činnosti nabízí a.s. v rámci svých podnikatelských aktivit ve středisku mechanizace ve Ždírci nad Doubravou prodej autobaterií, prodej náhradních dílů, opravy startérů a alternátorů, prodej nových pneumatik a protektorů na osobní a nákladní automobily, služby pneuservisu a prodej motorové nafty.

Z potravinářské výroby provozujeme výrobnu masných výrobků včetně vlastní prodejny masa a uzenin. Tyto výrobky distribuuje do obchodní sítě, především v kraji Vysočina.

Od roku 2012 provozujeme na středisku v Podmoklanech linku na výrobu pelet.

Bioplynová stanice byla uvedena do provozu koncem roku 2013.

Objemy produkce a výsledky řadí akciovou společnost z pohledu dodavatelů a odběratelů mezi významné firmy v regionu. Toto postavení v agrárním sektoru i uvedená nezemědělská a obchodní činnost je společným výsledkem práce více jak 100 členného kolektivu zaměstnanců a.s.

 

Povinná publicita dotovaných projektů

rok 2019

Vybavení pneuservisu – MAS Havlíčkův kraj

Dodávkové auto pro dílnu - MAS Havlíčkův kraj

Nákup ZT – Manipulátor Manitou - MAS Havlíčkův kraj

POVEZ II – Odborné vzdělávání – Úřad práce

Stavební úpravy FVE - MPO

rok 2018

Modernizace vybavení – MAS Havlíčkův kraj

rok 2017

Rekonstrukce hnojiště – SZIF PRV 2014-2020 – 5. kolo

Nákup zemědělské techniky – MAS Havlíčkův kraj

Modernizace výroby řeznických a uzenářských výrobků – MAS Havlíčkův Kraj

rok 2016

Modernizace technologie zpracování masa - SZIF PRV 2014-2020 – 3. kolo

Farma Krucemburk – silážní žlaby (dostavba) - SZIF PRV 2014-2020 – 3. kolo

rok 2015

Modernizace výroby a distribuce řeznických a uzenářských výrobků -  SZIF PRV 2007-2013, 22. kolo

rok 2014

Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku v ŽV – Operační program životního prostředí

Kompostárna Ždírec nad Doubravou – Operační program životního prostředí

rok 2013

Využívání poradenských služeb – SZIF PRV 2007-2013, 19. kolo

Modernizace technologie zpracování masa - SZIF PRV 2007-2013, 19. kolo

rok 2012

Bioplynová stanice Ždírec nad Doubravou – SZIF PRV 2007-2013, 13. kolo

rok 2011

Rekonstrukce větrání a napájení stáje k.ú. Vojnův Městec, č. kat. 370  – MAS Havlíčkův Kraj

 

 

Novinky

Jídelní lístek od 8.3. do 12.3.2021

3.3.2021 Jídelní lístek od 8.3. do 12.3.2021 více...

Jídelní lístek od 1.3. do 5.3.2021

24.2.2021 Jídelní lístek od 1.3. do 5.3.2021 více...

Jídelní lístek od 22.2. do 26.2.2021

17.2.2021 Jídelní lístek od 22.2. do 26.2.2021 více...