Zemědělská
prvovýroba
na Vysočině

rostinná a živočišná
výroba s produkční činností
i pro údržbu krajiny

Výrobna
masa a uzeniny

uzená masa, klobásy,
salámy, řeznické pochoutky...

Pneuservis,
autobaterie,
prodej nafty

Pneuservis, prodej autobaterií
a náhradních dílů, prodej nafty

Bioplynová
stanice,
výroba pelet

Vyrábíme ekologická paliva
z obnovitelných zdrojů

Hlavní stránka » Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Zemědělská a.s. Krucemburk akciová společnost hospodaří na cca 3872 ha zemědělské půdy, která se nachází na rozhraní okresů Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Chrudim.

Převážná část výměry zemědělských pozemků se nachází v Chráněné krajiné oblasti Žďárské vrchy, část pak v Chráněné krajinné oblasti Železné hory, část pozemků nacházejících se jižně od silnice II/345 Ždírec nad Doubravou-Chotěboř je mimo CHKO.

Zastoupení plodin v osevním postupu vyplývá  z půdně-klimatických podmínek a je rovněž ovlivněno ekologickými aspekty a dislokací převážné části podniku v těchto CHKO. Vysoké zastoupení TTP spolu s uvedenou strukturou osevního postupu předurčuje ve výrobním zaměření opět významné místo chovu skotu.

Osev na výměře cca 2213 ha orné půdy tvoří obiloviny, řepka, mák, kmín, brambory a pícniny. Ostatní výměru 1659 ha tvoří trvalé travní porosty které se nacházejí jednak na trvalých loukách, ale i na zatravněné orné půdě. Jsou klizeny na senáž a seno jako krmivo pro vlastní skot a část produkce sena je určena k dalšímu prodeji.

Naše produkty RV - kmín a mák - jsou nositeli ochranné známky "Vysočina - Reginonální produkt"

Novinky

Jídelní lístek od 8.3. do 12.3.2021

3.3.2021 Jídelní lístek od 8.3. do 12.3.2021 více...

Jídelní lístek od 1.3. do 5.3.2021

24.2.2021 Jídelní lístek od 1.3. do 5.3.2021 více...

Jídelní lístek od 22.2. do 26.2.2021

17.2.2021 Jídelní lístek od 22.2. do 26.2.2021 více...